Energy Recovery Ventilator (ERV)

(Type 600)เครื่องฟอก กรอง และ ปรับคุณภาพอากาศ ที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ 100-240 ตรม. แผ่นกรองประสิทธิภาพสูง HEPA 99% มีระบบ heat recovery ภายในตัวเครื่อง ประหยัดพลังงานสูงสุด และเพิ่มปริมาณ ออกซิเจนในห้อง รับรองความสำเร็จในการสู้ฝุ่นPM2.5 และมลพิษมาแล้วจากประเทศจีนและยุโรป

Best Seller

(Type 300)เครื่องฟอก กรอง และ ปรับคุณภาพอากาศ ที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ 50-120 ตรม. แผ่นกรองประสิทธิภาพสูง HEPA 99% มีระบบ heat recovery ภายในตัวเครื่อง ประหยัดพลังงานสูงสุด และเพิ่มปริมาณ ออกซิเจนในห้อง รับรองความสำเร็จในการสู้ฝุ่นPM2.5 และมลพิษมาแล้วจากประเทศจีนและยุโรป

(Type 150)เครื่องปรับคุณภาพอากาศและฟอกอากาศ รวมทั้งเพิ่มปริมาณ ออกซิเจนให้กับห้อง ภายในใช้แผ่นกรองระดับ HEPA FIlter ประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับห้องขนาด ไม่เกิน 60 ตรม.

ปกป้องคนที่คุณรักจาก PM2.5 และมลพิษด้วย ERV/HRV

ตัวอย่างการทำงานของเครื่อง ERV

ปกป้องคนที่คุณรักจาก PM2.5 และมลพิษด้วย ERV/HRV

อากาศที่สะอาดสดชื่นบริสุทธิ์ คือ พื้นฐานของสุขภาพชีวิตที่ดี
 
 ระบบเครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศที่ใช้กันในปัจจุบันได้ทำความเย็นความร้อนหรือฟอกอากาศจากภายในห้องหรือภายในอาคารที่ใช้เท่านั้น หลังจากใช้เครื่องไปในระยะเวลาหนึ่งปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในห้องจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสวนทางกับปริมาณก๊าซอ๊อกซิเจนที่ลดลงเรื่อยๆเช่นกัน
สภาพอากาศแบบนี้ส่งผลต่อร่างกายอย่างไรบ้าง
 
 1. ประสิทธิภาพในการสั่งงานของสมองลดลง รวมทั้งร่างกายมีประสิทธิภาพในการทำงานลดลง
 2. ร่ายกายอ่อนเพลีย เหนื่อย ไม่สดชื่น ง่วงเหงา หาวนอน
 3. เสี่ยงต่อการเป็นโรคสมองเสื่อม โรคทางระบบหายใจ และระบบเลือดต่างๆ เนื่องจาก เลือดนำอ๊อกซิเจนเข้าไปใช้ในร่างกายลดลง
 
ผลกระทบเหล่านี้เป็นเพียงบางส่วนที่เกิดขึ้นเท่านั้น ในปัจจุบันจึงมีระบบปรับอากาศที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มคุณภาพอากาศในห้องหรืออาคาร
 
 ระบบนั้นคือ ระบบ Energy/Heat Recovery Ventilator (ERV/HRV) เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกันเครื่องปรับอากาศเพื่อสร้างสภาพอากาศภายในห้องที่อยู่อาศัยหรือในอาคารให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
 
 การทำงานของ ERV/HRV นั้นเป็นการทำงานโดยดึงอากาศจากภายนอกเข้ามาสูะรับบอากาศภายในโดยผ่านการกรองและกำจัดฝุ่นขนาดใหญ่ขนาดเล็ก รวมทั้ง PM 2.5 กำจัดเชื้อโรคต่างๆเช่น แบคทีเรียโดยระบบการกรองและฟอกอากาศที่มีมารตรฐานสูงกว่าเครื่องกรองอากาศทั่วไป ก่อนจะนำอากาศที่สะอาดและใหม่กลับเข้ายังระบบอากาศภายในอาคารและแน่นอนอากาศใหม่เหล่านี้มีปริมาณออกซิเจนเพิ่มขึ้นด้วยกลับเข้ามา ทำให้สภาพอากาศในห้องดีขึ้นโดยปริยาย การทำงานของ ERV/HRV ยังมีระบบ heat recovery function ช่วยในเรื่องประหยัดพลังงานและทำพลังงานหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด
 
ประโยชน์ของ ERV/HRV
 
1. เพิ่มอากาศบริสุทธิ์และสะอาดเข้าสู่ระบบ
2. ประหยัดพลังงานมากขึ้นด้วย heat recovery
3. ระบบกรองและฟอกอากาศที่มีปริสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องฟอกทั่วไป
4. มีระบบ bypass ในการเลือกใช้ heat recovery อัตโนมัติ 

 
บริษัทเอเชียอินโนเวชั่นแอร์เทคเป็นตัวแทนจำหน่าย ERV/HRV จากบริษัท HOLTOPSแต่เพียงผู้เดียวในประเทศ โดยสินค้าผ่านการผลิตที่ได้รับมาตรฐานสูงจากยุโรป และได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ
Powered by MakeWebEasy.com